Yrkesutbildningens innehåll block 1-4

YRKESUTBILDNINGEN TILL MULTIDIMENSIONELL TERAPEUT


UTBILDNINGENS UPPLÄGG ÄR FÖLJANDE:

* DEN STRÄCKER SIG ÖVER 2 ÅR.

* 8 BLOCK PÅ VARDERA 5 DAGAR.

* 2 BLOCK PER TERMIN.

* LÖRDAG-ONSDAG VARANNAN MÅNAD.

* VARJE BLOCK KOSTAR 4000 KR EXKLUSIVE MOMS.

* FÖR CERTIFIERING KRÄVS FÖLJANDE:

-deltagit på alla åtta utbildningsblock

-godkända reslutat på skriftliga prov

-genomfört fallstudier inför Ann-Charlotte

-sammanlagt 58 dokumenterade och redovisade elevbehandlingar fördelat emellan block 4-8.


Det finns ingen möjlighet att välja enstaka block.

Om eleven inte kan närvara på något block finns naturligtvis möjlighet att gå detta block under nästa utbildningsomgång.

Om eleven besitter kompentens inom områden som ingår i utbilningen så kan eventuellt en individuell bedömning göras angående nödvändigheten att vara närvarande under dessa stunder då det specifika ämnet tas upp.

Detta för att vidmakthålla utbildningens speciella samspel emellan andeteamet och kunskaper, förmågor och gåvor som är helt unika för varje elev.

Min uppgift är att stödja, hjälpa och visa på varje elevs fantasiska fårmåga att våga finna sin egen kombination.


Personlig och andlig utveckling är en naturlig del i utbildningen.Block

1

Innehåll i block 1:

TAO, shen, yin/yang och QI, vad är detta? Funktioner inom och utom oss.

Näringsaspekter - blod , funktion och exempel vid balans och obalans.

Fullhet - tomhet, funktion och exempel vid balans och obalans.

Kyla - värme, funktion och exempel vid balans och obalans.

Patogener

Märgen

De fem elementen, en grundläggande introduktion.

Ansiktsdiagnostik, en grundläggande introduktion.


Behandlingar och meditationer görs för varje steg under hela blocket för att förstärka kunskapen och göra den verklig.

Block

2

Innehåll i block 2:

Esoterisk psykologi – en kort introduktion.

De sju strålarna, personlig och själslig stråle.

Frekvenser – grundläggande information.

Yttre och inre symboler.

Kroppens symbolspråk.

"Hur speglar min kropp klientens?"

De 12 organmeridianerna – vilka är de och vilka inflytelseområden har de?

Qi och/eller elementsbehandlingar.

Möten med ditt andliga team via meditationer.


Mitt eget samspel med andra människor och teamet

Block

3 - 4

Innehåll i block 3 - 4  :

Fördjupning av elementen Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten.

Inom varje element går vi igenom:

Zang och Fu organ.

Sekret, färg, smak (föda), årstid, tid i livet, tid på dygnet, klimat, väderstreck, nummer/siffror, sinnesorgan + uppgift, känsla, vävnadstyp, överansträngd av, kön, ljud, sjäslig aspekt, puls, muskler.


Exempel på balanserat och obalanserat uttryck.

Flödesbehandlingar.

Västerländsk anatomi och fysiologi.

Ansiktsdiagnostik med behandlingar.

 

Att se perspektiv och på så sätt uppnå en starkare känsla av HELHET

Ring gärna 070-30 77 801

Bokningar görs via:

www.bokadirekt.se

Följ oss gärna på Facebook <3


Ann-Charlotte Löfdahl

Rommehedslägret 6

78463 Borlänge

© All Rights Reserved