Yrkesutbildningens innehåll block 5-8

YRKESUTBILDNINGEN TILL MULTIDIMENSIONELL TERAPEUT


UTBILDNINGENS UPPLÄGG ÄR FÖLJANDE:

* DEN STRÄCKER SIG ÖVER 2 ÅR.

* 8 BLOCK PÅ VARDERA 5 DAGAR.

* 2 BLOCK PER TERMIN.

* LÖRDAG-ONSDAG VARANNAN MÅNAD.

* VARJE BLOCK KOSTAR 4000 KR EXKLUSIVE MOMS.

* FÖR CERTIFIERING KRÄVS FÖLJANDE:

-deltagit på alla åtta utbildningsblock

-godkända reslutat på skriftliga prov

-genomfört fallstudier inför Ann-Charlotte

-sammanlagt 58 dokumenterade och redovisade elevbehandlingar fördelat emellan block 4-8.


Det finns ingen möjlighet att välja enstaka block.

Om eleven inte kan närvara på något block finns naturligtvis möjlighet att gå detta block under nästa utbildningsomgång.

Om eleven besitter kompentens inom områden som ingår i utbildningen så kan eventuellt en individuell bedömning göras angående nödvändigheten att vara närvarande under dessa stunder då det specifika ämnet tas upp.

Detta för att vidmakthålla utbildningens speciella samspel emellan andeteamet och kunskaper, förmågor och gåvor som är helt unika för varje elev.

Min uppgift är att stödja, hjälpa och visa på varje elevs fantasiska förmåga att våga finna sin egen kombination.


Personlig och andlig utveckling är en naturlig del i utbildningen.Block

5

Innehåll i block 5:

Skriftligt prov på elementen med syftet att se vad som behöver tränas mer på. Vad behöver förtydligas?

Tungdiagnostik

Pulsdiagnostik

De åtta extraordinära meridianerna och dess inflytelseområden, funktion och behandlingar.

Back-shu punkter

Lou-punkter

Mu-punkter

Att vara i sitt eget centrum, väl förankrad och medveten skapar nya förutsättningar.

Block

6

Innehåll i block 6:

Lymfmassage

Bindvävsmassage

Gu + Na, Fa-tekniker

Kundhantering

Samtalspedagogik och teknik

Hygien

Etik och moral


Din storhet och unika kombination speglar både då, nu och framtid

Block

7-8

Innehåll i block 7:

Arbeta i de fem aspekterna:

fysiska, emotionella, mentala, själsliga och andliga.

Behandlingar för att balansera dessa.


Elevbehandlingar:

Inbjudna klienter som kommer för att få elevbehandlingar.

Dessa redovisas skriftligt.

Genomgång och praktiskt stöd och vägledning för att förstå flera aspekter av det du som elev ger ut vid dina behandlingar.


Innehåll i block 8:

Skriftliga prov, behandlingsförslag utifrån symtombeskrivningar.

Behandlingar med inbokade utifrån kommande klienter.

Under detta block så kommer stark förlösning av djupt liggande hinder.


Ring gärna 070-30 77 801

Bokningar görs via:

www.bokadirekt.se

Följ oss gärna på Facebook <3


Ann-Charlotte Löfdahl

Rommehedslägret 6

78463 Borlänge

© All Rights Reserved