Om skolan


Beröringskällans och

Ann-Charlottes historia

Min (Ann-Charlottes) drivning är kärleken till människan och en djupt rotad sanning att var och en av oss människor har en inre röst som alltid guidar oss genom livet och alla dessa val vi dagligen gör.


Präglingar vi bär skapar mönster som påverkar hur vi känner och agerar i situationer, vilka beslut vi gör och hur vi agerar.


När vår själsdrivning för oss vidare så kan vi känna oss trängda, rädda, less eller något annat. Detta är ett naturligt tillstånd som orsakas av vårt mänskliga behov att vara trygga. Vi är trygga i det som är vant och känt. Det behöver inte vara det som är bäst för oss, inte en gång det vi egentligen vill. Vi stannar i det trygga.

Därför krävs det mod och styrka att våga bryta gamla mönster. Mod som du har.


När vi inte är tillfreds så berättar den frånvaron alltid något.


Vad som behövs göras eller inte göras visar din fysiska kropp, tankar eller/och känslor.

En kombination av dessa samverkar och skapar ett tillstånd.

 

Detta tillstånd är det en Multidimensionell terapeuts uppgift att ta reda på.

 

Samt vilka tekniker som bäst stödjer din självläkningsprocess och hjälper dig att finna mera balans.

En balans som genomsyrar din vardag och gör livet mindre komplicerat.


Exempel på tekniker är:

  • akupressur
  • massage av olika slag
  • medvetandegörande ord
  • regression.


För att fastställa ditt energitillstånd så används olika tekniker:

tungdiagnostik

pulsdiagnostik

diagnostiska frågeställningar

psykic avläsning

mediala tekniker.

Symbolen för MDT och dess uppkomst


1997, i en meditation, så visade mitt andliga team mig den här vackra symbolen.


De förklarade att dess mening hade med framtiden att göra.

I tiden som kom skulle alltmer av det som tidigare varit osynligt bli synligt.


Som exempel talade de om vår fysiska kropp, tankar/känslor och ande/själ. Sambanden emellan dessa aspekter av oss skulle komma att framstå tydligare. Det som varit dolt skulle bli mindre lätt att dölja. Både för oss själva och andra.


Symbolen står också för treenigheten – då, nu och framtid, funktion, energi och rörelse samt attraktion, repulsion och rörelse.

Beskrivningen är oändlig och samtidigt så enkel.

Allt omkring oss kan förklaras utifrån yin, yang och yung.


Yung betyder EVIG.

Namnet på den tredje aspekten betonades tydligt för mig flera gånger – yung.

Tiden är nu mogen för att synliggöra yung som en del av vardagen.

Den andliga/gudomliga aspekten av oss.


Sedan jag (Ann-Charlotte) startade företaget Beröringskällan 1997 så har det varit under ständig förändring.


Från renodlad akupressur till den varumärkesregistrering som var den oficiella början på "The school of multidimensional treatment" som äger rum idag.

 

Många rädslor har jag arbetat mig igenom och nästa steg har då följt som en naturlig effekt av min personliga utveckling. Att följa flödet är en livsfilosofi för mig.


När det i en meditation för cirka åtta år sedan dök upp en mening som löd

"det sker inga misstag"

så reagerade jag med frustration och ilska.

Jag tänkte: det gör det visst!

Hela tiden och runt om på jorden.

 

Processen att sakta men säkert förstå hur och varför menigen kom till mig var lång och emotionellt smärtsam.

Idag är dock även dessa ord en naturlig del av mitt liv.


"det sker inga misstag"

någonsin ...

Yrkesutbildningen började sakta formas inom mig 2013.

Det har varit och är en skapande process som baseras på ett vaket betraktande av mig själv när jag behandlar och insikterna om samarbetet emellan en ofantlig mängd aspekter eller dimensioner av oss som människor, andevärlden och vår älskade moder Jord i ett ständigt flöde av energier i olika former.

Kunskaper jag fått via en stor mängd kurser och utbildningar genom åren och fortfarande går.

Men framför allt via daglig kontemplation i stillhet, då visdom välkomnas  upp i medvetandet.


Jag är oändligt tacksam över att få dela med mig och hjälpa dessa elever att finna sin egen unika kombination av förmågor och gåvor som gör dem till underbara Multidimensionella terapueter och viktigast av allt, medvetna människor som vandrar genom livet med öppna ögon.


Varje individ har något unik att ge till världen, även DU.


"Allt förändras utom det faktum att allt förändras"

– ett kinesiskt ordspråk

Ring gärna 070-30 77 801

Bokningar görs via:

www.bokadirekt.se

Följ oss gärna på Facebook <3


Ann-Charlotte Löfdahl

Rommehedslägret 6

78463 Borlänge

© All Rights Reserved