Yrkesutbildningens innehåll block 1-4

YRKESUTBILDNING TILL MULTIDIMENSIONELL TERAPEUT

Snorre i örat
in aktion
Gammal kinesisk man meridianpunkter
Kurs på WyC
acupuncture-g08644ddce_1920
Meridian-System1
chinese-medicine-g148b00f0a_1920
cupping-therapy-g6fb55f769_1920
chinese-medicine-gda2450dfe_1920
flower-g14917cc02_1920
Energi healing
give
MDT certfiering 2019
på mässa 2019

Livet före och efter MDT-utbildningen" - citat från många elever. 


     Utbildningens upplägg:


 • den sträcker sig över 2 år.


 •  fördelat på 8 block.


 • det är 2 block per termin. 


 • alltid en lördag och söndag inkluderad i de 5 dagar som blocken pågår. Exempel: Lördag-onsdag eller onsdag till söndag.


 • priset är 4000 kr exkl moms/block. Du kan göra en räntefri delbetalning på 2000 kr i mån. 


 • certifiering sker på block 8 och då bör du ha: 

        -deltagit på alla åtta utbildningsblock.

        -godkända resulat på skriftliga prov.

        -genomfört fallstudier.

        -sammanlagt 58 dokumenterade och redovisade elevbehandlingar fördelat mellan block 4-8


         Det finns ingen möjlighet att välja enstaka block som du tycker är mera intressant. Dock kan du gå block 6-8 om du redan läst               TKM. Hör av dig till Ann-Charlotte för mera information. Du blir då certifierad samtidigt som dina klasskamrater.

         Om eleven inte kan närvara på något block finns naturligtvis möjlighet att gå detta block under nästa utbildningsomgång.

         Om eleven besitter kompentens inom områden som ingår i utbildningen så görs en individuell bedömning angående                             nödvändigheten att vara närvarande under dessa stunder då det specifika ämnet tas upp.

         Detta för att upprätthålla utbildningens speciella samspel emellan andeteamet och kunskaper, förmågor och gåvor.           

         Min uppgift är att stödja, hjälpa och visa på varje elevs fantastiska förmåga att våga finna sin egen kombination av unika talanger. 


         Personlig och andlig utveckling är en naturlig del i utbildningen.  Block

  1

  Innehåll i block 1:

  TAO, shen, yin/yang och QI, vad är detta? Funktioner inom och utom oss.

  Näringsaspekter - blod , funktion och exempel vid balans och obalans.

  Fullhet - tomhet, funktion och exempel vid balans och obalans.

  Kyla - värme, funktion och exempel vid balans och obalans.

  Patogener

  Märgen

  De fem elementen, en grundläggande introduktion.

  Ansiktsdiagnostik, en grundläggande introduktion.


  Efter block 1 kan du ge enklare elements samt segments behandling.


  Behandlingar och meditationer görs för varje steg under hela blocket för att förstärka kunskapen och göra den verklig för dig.

  Block

  2

  Innehåll i block 2:

  Esoterisk psykologi – en kort introduktion.

  De sju strålarna, personlig och själslig stråle.

  Frekvenser – grundläggande information.

  Yttre och inre symboler.

  Kroppens symbolspråk.

  "Hur speglar min kropp klientens?"

  De 12 organmeridianerna – vilka är de och vilka inflytelseområden har de?

  Qi och/eller elementsbehandlingar.

  Möten med ditt andliga team via meditationer.


  Efter block 2 kan du också ge Qi behandlingar


  Mitt eget samspel med andra människor och teamet

  Block

  3 & 4

  Innehåll i block 3 - 4  :

  Fördjupning av elementen Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten.

  Inom varje element går vi igenom:

  Zang och Fu organ.

  Sekret, färg, smak (föda), årstid, tid i livet, tid på dygnet, klimat, väderstreck, nummer/siffror, sinnesorgan + uppgift, känsla, vävnadstyp, överansträngd av, kön, ljud, sjäslig aspekt, puls, muskler, arketyper, uttryck vid stress, belöning eller straff, mm.


  Exempel på balanserat och obalanserat uttryck.

  Flödesbehandlingar.

  Västerländsk anatomi och fysiologi.

  Ansiktsdiagnostik med behandlingar.

   

  Att se perspektiv och på så sätt uppnå en starkare känsla av HELHET