Om skolans födelseBeröringskällans och Ann-Charlottes historia

" you cant´t become what you already are"

Symbolen för MDT och dess uppkomst - det osynliga skulle åter bli synligt.


1997, i en meditation, så visade mitt andliga team mig den här vackra symbolen.


De förklarade att dess mening hade med framtiden att göra.

I tiden som kom skulle alltmer av det som tidigare varit osynligt bli synligt.


Som exempel talade de om vår fysiska kropp, emotionellt, mentalt, själsligt och andligt.

Sambanden mellan dessa dimensioner av oss skulle komma att framstå tydligare.

Det som varit dolt skulle bli mindre lätt att dölja. Både för oss själva och andra.

Konsekvensen av den nya tiden lever vi i nu.

Vårt innersta blottas och vi möter oss själva på djupare plan.

Du och jag väljer i varje stund vilka aspekter av oss vi vill dela med världen, vardags livet skänker oss alla möjlighter att förstå vem vi är.


Symbolen står också för treenigheten – då, nu och framtid, funktion, energi och rörelse samt attraktion, repulsion och rörelse. Bara för att nämna några exempel. 

Beskrivningen är oändlig och samtidigt så enkel.

Allt omkring oss kan förklaras utifrån yin, yang och yung.


Yung betyder EVIG.

Namnet på den tredje aspekten betonades tydligt för mig flera gånger – yung.

Tiden är nu mogen för att synliggöra yung som en del av vardagen.

Den andliga/gudomliga aspekten av oss blir åter en naturlig del av livet och cirkeln sluts.Födelsen av skolan

Yrkesutbildningen började sakta formas inom mig 2013.


Det har varit och är fortsatt en skapande process, den baseras på ett vaket betraktande av mig själv.

När jag behandlar och möter männsikor förutsättningslöst ökar förståelsen av samarbetet mellan en mängd olika aspekter och dimensioner.  av oss människor, andevärlden och vår älskade moder Jord.

i ett ständigt flöde av energier i olika former.


Kunskaper jag fått via en stor mängd kurser och utbildningar genom åren och jag fortsätter att utbilda mig.

Men framför allt via daglig kontemplation i stillhet, då visdom välkomnas  upp i medvetandet.


Jag är oändligt tacksam över att få dela med mig och hjälpa dessa elever att finna sin egen unika kombination av förmågor och gåvor som gör dem till underbara Multidimensionella terapeuter och viktigast av allt, medvetna människor som vandrar genom livet med öppna ögon.


Varje individ har något unikt att ge till världen, även DU.


"Varav hjärtat är fullt talar tungan"

– ett kinesiskt ordspråk

Sedan jag (Ann-Charlotte) startade företaget Beröringskällan 1997 så har det varit under ständig förändring.


Från renodlad akupressur till varumärkesregistreringen 2014 som var den officiella början på

The school of Multidimensional treatment. 

 

Många rädslor har jag arbetat mig igenom och nästa steg har då följt som en naturlig följd av min personliga utveckling.

Att följa flödet är en livsfilosofi för mig.


När det i en meditation för cirka åtta år sedan dök upp en mening som löd

"det sker inga misstag"

så reagerade jag med förvirring, frustration och ilska.

Jag tänkte: det gör det visst!

Hela tiden och runt om på jorden.

 

Processen att sakta men säkert förstå hur och varför menigen kom till mig var lång och emotionellt smärtsam.

Idag är dock även dessa ord en naturlig del av mitt liv.


"det sker inga misstag"

någonsin ...


Min drivning är kärleken till människan och en djupt rotad sanning att var och en av oss människor har en inre röst som alltid guidar oss genom livet och alla dessa val vi dagligen gör.


Präglingar vi bär skapar mönster som påverkar hur vi känner och agerar i situationer, vilka beslut vi gör och hur vi re-agerar.


När vår själsdrivning för oss vidare så kan vi känna oss trängda, rädda, less eller något annat. Detta är ett naturligt tillstånd som orsakas av vårt mänskliga behov att vara trygga. Vi är trygga i det som är vant och känt. Det behöver inte vara det som är bäst för oss, inte en gång det vi egentligen vill. Vi stannar i det trygga.

Därför krävs det mod och styrka att våga bryta gamla mönster. Mod som du har.


När vi inte är tillfreds så berättar den frånvaron alltid något.


Vad som behövs göras eller inte göras visar din fysiska kropp, tankar eller/och känslor.

En kombination av dessa samverkar och skapar ett tillstånd.

 

Detta tillstånd är det en Multidimensionell terapeuts uppgift att ta reda på.

 

Samt vilka tekniker som bäst stödjer din självläkningsprocess och hjälper dig att finna mera balans.

En balans som genomsyrar din vardag och gör livet mindre komplicerat.


Exempel på tekniker är:

akupressur

massage av olika slag

medvetandegörande ord

regression.


För att fastställa ditt energitillstånd så används olika tekniker:

tungdiagnostik enligt TKM

pulsdiagnostik enligt TKM

diagnostiska frågeställningar enligt TKM

psychic avläsning

mediala tekniker.